logo-iso9001logo-gmp  logo-vcalogo-vkl Logo CO2

Akker-bakker

Van Akker naar Bakker

De Samenwerking BV heeft werkzaamheden uitgevoerd gerelateerd tot het project Van Akker naar Bakker.

Lees meer...

westereen

Natuurherstelproject Langaarveen

De Samenwerking BV is bezig met het uitvoeren van natuurherstelproject Langaarveen.

Lees meer...

westereen

Driewegsluis Natuurcompensatie

De Samenwerking BV is bezig met grondwerken ten behoeve van de inrichting van een ecologische verbindingszone.

Lees meer...

westereen

Betonpaden Ooststellingwerf

De Samenwerking BV is bezig met het aanbrengen van betonverhardingen op een viertal locaties.

Lees meer...

herinrichting

KIK / Transferium Feanwalden

De Samenwerking BV is bezig met het project Kansen in Kernen (KIK) Transferium Feanwalden. 

Lees meer...

Bermverharding_Weststellingwerf

Weststellingwerf sloot- en bermonderhoud

De Samenwerking BV is voor de gemeente Weststellingwerf bezig met het sloot- en bermonderhoud

Lees meer...

Sleufsilo

Sleufsilo's agrarisch

De Samenwerking BV is bezig met het realiseren van nieuwe sleufsilo's.

Lees meer...

Nieuws GWW

Akker-1

Werkzaamheden Akker naar Bakker

25 november 2022

De Samenwerking BV heeft werkzaamheden uitgevoerd gerelateerd tot het project Van Akker naar Bakker.

Lees meer...