ISO 9001logo-gmp  VCA 2-sterlogo-vkl Logo CO2 ERBO-logo-FC

Herstraten voetpaden Ooststellingwerf

De Samenwerking BV is bezig met het herstraten van voetpaden in Oosterwolde.

Lees meer...

Donkerbroek woonrijp maken

De Samenwerking BV is bezig met werkzaamheden voor het woonrijpmaken Donkerbroek West fase 2

Lees meer...

westereen

Bouwrijp maken Blokzijl

De Samenwerking BV is bezig met werkzaamheden voor het bouwrijpmaken Noordenmaten Fase 4a te Blokzijl

Lees meer...

westereen

Grondwerken Kijlstra

De Samenwerking BV is bezig met werkzaamheden voor de terreininrichting van Kijlstra in Drachten

Lees meer...

Akker-bakker

Van Akker naar Bakker

De Samenwerking BV heeft werkzaamheden uitgevoerd gerelateerd tot het project Van Akker naar Bakker.

Lees meer...

westereen

Natuurherstelproject Langaarveen

De Samenwerking BV is bezig met het uitvoeren van natuurherstelproject Langaarveen.

Lees meer...

westereen

Driewegsluis Natuurcompensatie

De Samenwerking BV is bezig met grondwerken ten behoeve van de inrichting van een ecologische verbindingszone.

Lees meer...

westereen

Betonpaden Ooststellingwerf

De Samenwerking BV is bezig met het aanbrengen van betonverhardingen op een viertal locaties.

Lees meer...

herinrichting

KIK / Transferium Feanwalden

De Samenwerking BV is bezig met het project Kansen in Kernen (KIK) Transferium Feanwalden. 

Lees meer...

Bermverharding_Weststellingwerf

Weststellingwerf sloot- en bermonderhoud

De Samenwerking BV is voor de gemeente Weststellingwerf bezig met het sloot- en bermonderhoud

Lees meer...

Sleufsilo

Sleufsilo's agrarisch

De Samenwerking BV is bezig met het realiseren van nieuwe sleufsilo's.

Lees meer...

Nieuws GWW

Bestrating-2

Herstraten voetpaden Ooststellingwerf

23 november 2023

 De Samenwerking BV is bezig met herstraatwerkzaamheden van voetpaden in Oosterwolde gemeente Ooststellingwerf.

Lees meer...