ISO 9001logo-gmp  VCA 2-sterlogo-vkl Logo CO2 ERBO-logo-FC

Van Akker naar Bakker

De Samenwerking BV heeft werkzaamheden uitgevoerd gerelateerd tot het project Van Akker naar Bakker.

Opdrachtgever:

Landschapsbeheer Friesland

Uitvoering:

November 2022 

Locatie: 

Elsloo, perceel van teler Karl Brouwer

Werkzaamheden: 

  

 

 

 

 

 

Voor Landschapsbeheer Friesland mochten wij een werk uitvoeren op het land van Karl Brouwer te Elsloo. Het betreft het uitgraven van een poel, een sloot en het aanleggen van een begreppelde houtwal. Werkzaamheden uitgevoerd gerelateerd tot het project Van Akker naar Bakker. Een goed en eerlijk streekgebonden geproduceerd brood: in Ooststellingwerf verbouwd, gemalen en gebakken.

Karl Brouwer verbouwt tarwe wat wordt gemalen in de molen van Makkinga en waar bakker Nijstad brood van bakt. De eerste oogst is ondertussen geweest. Bij de productie van de tarwe worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en wordt er extra aandacht besteed aan het bodemleven. Het is de bedoeling om een soortenrijk landschap met vlinders vogels en nieuwe landschapselementen te verkrijgen. We graven een poel waar ooit een heideven heeft gelegen. Mogelijk kan hier nieuwe heidevegetatie ontstaan.

We leggen ook een houtwal aan omdat dit van oudsher een oud houtwallengebied is. De houtwal biedt schuil en nestgelegenheid .

De keverbank is een grondlichaam die ingezaaid wordt met polvormige grassen en inheemse kruiden. Dit is een ideale plek voor insecten o.a. loopkevers. Loopkevers helpen op een natuurlijke wijze tegen plagen in het gewas en zijn voedsel voor de patrijs. Als laatste brengen we een greppel aan waar later aan weerszijden een meidoornhaag geplant wordt. Deze hagen bieden bescherming voor op de grond broedende vogels onder andere de patrijs.

 

  • Akker-1
  • Akker-2
  • Akker-3
  • Akker-4
  • Akker-5

Nieuws GWW

Bestrating-2

Herstraten voetpaden Ooststellingwerf

23 november 2023

 De Samenwerking BV is bezig met herstraatwerkzaamheden van voetpaden in Oosterwolde gemeente Ooststellingwerf.

Lees meer...