ISO 9001logo-gmp  VCA 2-sterlogo-vkl Logo CO2 ERBO-logo-FC

Bekalken

Loon- en aannemersbedrijf De Samenwerking BV kan het strooien van kalk (Ankal)voor u verzorgen. Dit over zowel nieuw in te zaaien grasland, bouwland en bestaand grasland met tot doel de pH-waarde van de grond te verhogen.

Ankal bekalken 2Bekalken voor betere opbrengst

Voor een optimale groei van gewassen is het belangrijk dat de pH-waarde voor de bodem en plant goed is. Te lage pH's verminderen de opname van de verschillende voedingsstoffen; stikstof, fosfaat en kalium door het gewas.

Met een jaarlijkse onderhoudsbekalking wordt de jaarlijkse onttrekking van gewassen en verzuring van de bodem gecompenseerd.

Ook kan er een reparatiebemesting noodzakelijk zijn om een lage pH te corrigeren. Voor de beide toepassingen geldt hoe eerder in het najaar wordt bekalkt, des te beter. De herfst is namelijk een goed moment om de basis te leggen voor het volgende jaar.
De kalkmeststof heeft dan de tijd om in te werken, zodat hij optimaal zijn werk kan doen. Met bekalking is het mogelijk om een hogere opbrengst en kwaliteit te behalen. Bij maïs is de wortelontwikkeling beter bij een juiste pH.


Bekalken flyers voorkantWij kunnen uw percelen van de gewenste hoeveelheid kalk voorzien. Hiervoor strooien wij met Ankal. 
Ankal is een fijne vochtige kalk met een zuurbindende waarde van 50%. Ankal levert wel de gewenste pH-verhoging op, maar bevat geen stikstof of fosfaat. Het telt dus niet mee als mineralenaanvoer.

Meer informatie staat in onze folder Kalkmeststoffen >>


Voorbeeldberekening kalkgift:

Ankal heeft een neutraliserende waarde (nw) van 50. In uw grondanalyse staat uw huidige zuurgraad (pH) en de optimale geadviseerde streefwaarde. Voor elke 10e verhoging (0,1) van de zuurgraad heeft u 290 kg nw nodig.

Bijvoorbeeld u heeft een pH-waarde van 5,1. De streefwaarde is 5,5. U heeft dan 5,5 - 5,1 = 0,4 / 0,1 = 4 x een verhoging van 290nw nodig = 1160 kg nw. Om een streefwaarde te behalen van 5,5 pH moet u 1160kg nw strooien.

De kalkgift wordt als volgt berekend: (100:nw) x kg nw = kalkgift. In dit geval is de kalkgift dus (100:50) x 1160 = 2.320 kg Ankal.

U kunt ook de digitale KALKULATOR gebruiken
(Deze module werkt helaas niet op iPad's)

 

 • Ankal_bekalken_1
 • Ankal_bekalken_2
 • Ankal_bekalken_3
 • Ankal_bekalken_4-1
 • Ankal_bekalken_4-2
 • Ankal_bekalken_4-3
 • Ankal_bekalken_4-4
 • Ankal_bekalken_5-1
 • Ankal_bekalken_5-2
 • Ankal_bekalken_5-3
 • Ankal_bekalken_5-4
 • Ankal_bekalken_5-5
 • Bekalken_flyers_voorkant

Nieuws loonbedrijf

425501115 883244816942949 869856183678841699 n

Landwerken in volle gang

16 mei 2024

Na lang wachten konden we eindelijk echt los met het gras en op het bouwland.

Lees meer...