ISO 9001logo-gmp  VCA 2-sterlogo-vkl Logo CO2 ERBO-logo-FC

Maatschappelijk Verantwoord OndernemenOoststellingwerf Koplopersproject 2

Bij De Samenwerking BV hebben wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan. Bovendien zijn wij winnaar van de juryprijs van het Koploperproject 2014 Duurzame Ondernemen voor Ondernemers vanuit de gemeente Ooststellingwerf.
De manier waarop wij met duurzaamheid bezig zijn en invulling aan geven staat hieronder weergegeven.

Milieu

Duurzaamheid wordt een steeds groter uitgangspunt in de bedrijfsvoering en in de praktijk van De Samenwerking BV. Het verminderen van de CO2 uitstoot en het verminderen van het energieverbruik zijn belangrijke aandachtsgebieden. Daarnaast houden wij bij de aanschaf van nieuw materiaal rekening met: veiligheid, duurzaamheid, onderhoudsintervallen, brandstofverbruik, levensduur, inzetbaarheid en ergonomie. Bij de planning en voorbereiding wordt gestreefd naar minder transportbewegingen en een goede routeplanning.

Een ander aspect dat steeds belangrijker wordt in de hedendaagse landbouw is precisielandbouw. Er moet exact en nauwkeurig gewerkt worden met een minimale overlap om verliezen van meststoffen, zaden en gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te beperken. Meer over precisielandbouw bij De Samenwerking BV leest u hier.

Opruimen en schoonhouden van de werkplek draagt bij aan de veiligheid. Wij scheiden onze afvalstromen en slaan afval op in gescheiden containers. Materiaal wat hergebruikt kan worden en groene reststromen gaan naar de daartoe behorende bestemmingen. Daar waar de mogelijkheden liggen stappen wij steeds meer over naar een digitale kantooromgeving. Ook in het veld werkt De Samenwerking BV met digitale KLIC-app met tekeningen en maatvoeringen, van de kabels en leidingen, op de tablet en smartphone.

MensOoststellingwerf Koplopersproject 4

De Samenwerking BV is een onderneming die beschikt over vakkundige, ervaren, flexibele en nauw betrokken medewerkers. De Samenwerking BV heeft tot doel de continuïteit van de onderneming te waarborgen en werkgelegenheid te blijven bieden aan hen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de onderneming. De cultuur die heerst binnen De Samenwerking BV is kenmerkend voor het bedrijf.

Deze cultuur is van grote waarde voor het bedrijf en er wordt veel aan gedaan om dit te behouden. De Samenwerking BV verwacht dan ook van haar medewerkers dat men actief bijdraagt aan het behoud van deze bedrijfscultuur. Belangrijk aspect voor een positieve bijdrage aan de algehele bedrijfscultuur is de manier van invulling geven aan de inzet van arbeid. Goede arbeidsomstandigheden zijn de basis voor een goed functioneren

Binnen De Samenwerking BV werken vele personeelsleden die reeds jaren in dienst zijn.
Jubilea van 12,5, 25 en zelfs 40 jaar zijn geen zeldzaamheid bij De Samenwerking BV. Binnen het bedrijf zijn er voor individuele medewerkers mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Het inzetbaar houden en maken van medewerkers heeft constant de aandacht. Bovendien worden er in het kader van social-return medewerkers aangenomen uit de bijstand op basis van projecten en worden er Wajong'ers geholpen en gehouden aan werk.

Maatschappij

De Samenwerking BV is als bedrijf zeer nauw betrokken bij de lokale gemeenschap in de regio waarin het bedrijf actief is. Dit komt mede doordat de meeste medewerkers op korte afstand wonen van het bedrijf. De betrokkenheid van De Samenwerking BV aan de lokale gemeenschap vertaald zich in jaarlijkse ondersteuning van scholen, verenigingen, plaatselijke organisaties, activiteiten, projecten en evenementen door middel van materieel, reclame, donaties of advertenties.

Daarnaast neemt De Samenwerking BV haar verantwoordelijkheid op het gebied van veilig op en langs de wegen en wordt rekening gehouden met medeweggebruikers, omwonenden en bewoonde dorpskernen.

 

Meer informatie over het koploperproject vindt u hier

Laatste nieuws

planner-1.1VACATURE PLANNER

23 april 2024

Wij zijn op zoek naar een deskundige en ervaren planner.

Lees meer...