ISO 9001logo-gmp  VCA 2-sterlogo-vkl Logo CO2 ERBO-logo-FC

Natuurbouw Bakkeveen

De Samenwerking BV is bezig geweest met het uitvoeren van natuurbouwwerkzaamheden in Bakkeveen.

Opdrachtgever:

Staatsbosbeheer en It Fryske Gea

Uitvoering:

November 2020

Locatie: 

Bakkeveen

Werkzaamheden: 

  

 

 

 

 

 

Omvormen van heide en bos naar stuifzand ter verhoging van de biodiversiteit in het gebied. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de PAS maatregelen in Natura 2000 gebieden.

  • Verwijderen begroeiing met een forestcutter, knipper en bosfrees.
  • Ontgraven en vervoeren vrijgekomen bovengrond.

  • Bakkeveen-1.1
  • Bakkeveen-1.2
  • Bakkeveen-1.3
  • Bakkeveen-1.4
  • Bakkeveen-1.5

Nieuws GWW

Bestrating-2

Herstraten voetpaden Ooststellingwerf

23 november 2023

 De Samenwerking BV is bezig met herstraatwerkzaamheden van voetpaden in Oosterwolde gemeente Ooststellingwerf.

Lees meer...