ISO 9001logo-gmp  VCA 2-sterlogo-vkl Logo CO2 ERBO-logo-FC

Drents Friese Wold

De Samenwerking BV heeft natuurbouwwerkzaamheden in het Drents Friese Wold uitgevoerd.

Opdrachtgever:

Staatsbosbeheer 

Uitvoering:

December 2020 gestart

Locatie: 

Drents Friese Wold; gebied Appelscha, Smilde, Wateren

Werkzaamheden: 

  

 

 

 

 

 

Doel is het omvormen van bos naar heide, omvormen van naaldbos naar loofbos en het vrijzetten van venranden. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de PAS maatregelen 2018-2021 in Natura 2000 gebieden.

 • Verwijderen bos en begroeiing.
 • Frezen en ontgraven bovengrond strooisellaag.
 • Intern en extern vervoeren vrijkomende bosgrond.
 • Dempen sloten en rabatten.
 • Machinaal en handmatig aanbrengen bosplantsoen.
 • Werkterrein totaal van ca. 7030 are.

 • Drents-Friese-wold-1.1
 • Drents-Friese-wold-1.2
 • Drents-Friese-wold-1.3
 • Drents-Friese-wold-1.4
 • Drents-Friese-wold-1.5
 • Drents-Friese-wold-1.6
 • Drents-Friese-wold-1.7
 • Drents-Friese-wold-1.8
 • Drents-Friese-wold-1.9
 • Drents-Friese-wold-2.1
 • Drents-Friese-wold-2.2
 • Drents-Friese-wold-2.3
 • Drents-Friese-wold-2.4

Nieuws GWW

WhatsApp Image 2024-05-28 at 13.06.44 3

Inlaatplaats maaiboot Waterschap DOD

29 mei 2024

 Samen met Vink BV is De Samenwerking BV bezig met het aaleggen van een bootinlaatplaats te Lheebroek.

Lees meer...