ISO 9001logo-gmp  VCA 2-sterlogo-vkl Logo CO2 ERBO-logo-FC

IMG-20231006-WA0003

Zeer geslaagde maisdemo BEMESTING en GBM

10 oktober 2023

Op 5 oktober hebben we een geslaagde demodag gehouden welko ook voor GBM-licentieverlenging geldt; Meer mais met minder mest. 

Tijdens de demo zijn onderstaande onderdelen aan bod gekomen bij de 120 aanwezige belangstellenden.

1. Bemesting door Niek Vedelaar van Delphy: welke bemestingsmethode en toepassingstechniek levert de beste gewasopbrengst op? We bekijken de verschillende objecten die op basis van Nutri Check Net ingezet zijn. 
2. Bodem en gewas door Herman Krebbers van Delphy: wat is het effect van de gebruikte toepassingstechnieken (in de rij, volvelds en met doseringsverschillen) op bodemprofiel en wortelgroei? We bekijken de resultaten in het veld, op dronebeelden en via de gratis app OneSoil.
3. Groenbemester en onderzaai door Eric Bals van Ten Have Seeds: welke groenbemesters zijn geschikt bij een bepaalde bodembehoefte, wat is hun rol en werkt deze onderzaai ondersteunend voor bodem, gewas en/of stikstofbinding?
4. Spuittechieken door Jan-Harm Oosterhuis van WPA-Robertus: wat zijn de uitdagingen in de maisteelt qua onkruid- en schimmelbestrijding? Welke aandachtspunten waren er dit seizoen er in de gewasbescherming en hoe kunnen we het volgend jaar nog beter doen? En wat zijn de ervaringen en onderzoeksresultaten met toevoegmiddelen als Efficie-N-t en BlueN?
5. Demo maisrassen door Marcel Betten: wat zijn de verschillen tussen de gezaaide maisrassen? We kijken naar kenmerken zoals vroeg/half vroeg/late rijping, kuil of korrelmais, drogestofopbrengst en plantgezondheid.
6. Demo woeltechniek door Evers Agro en Dokter Dienstverlening: vaak is er een storende laag aanwezig in bodemprofielen. Waar zit deze en hoe kunnen we die oplossen? Bekijk de demo woeltechniek met diepe en ondiepe(re) bewerking.


Initiatiefnemers

Deze demodag is een initiatief van Marcel Betten van Loonbedrijf De Samenwerking als een van de deelnemende demobedrijven aan het netwerk DAW demobedrijven van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), het programma Bemest op z'n Best en NUTRI-CHECK NET. De demo wordt mede mogelijk gemaakt door (een financiële bijdrage vanuit) het LTO Noord Innovatiefonds.

 

 • 20231004_084656
 • IMG-20231006-WA0001
 • IMG-20231006-WA0003
 • IMG-20231006-WA0006
 • IMG-20231006-WA0008
 • IMG-20231006-WA0011
 • IMG-20231006-WA0013
 • IMG-20231006-WA0016
 • IMG-20231006-WA0020
 • IMG-20231006-WA0021
 • IMG-20231006-WA0022
 • IMG-20231006-WA0025
 • IMG-20231006-WA0028
 • IMG-20231006-WA0030
 • IMG-20231006-WA0032

Nieuws loonbedrijf

IMG-20231027-WA0007

Onderhoud watergangen

15 november 2023

Al geruime tijd is De Samenwerking BV bezig met grootse inzet om het herfstonderhoud uit te voeren aan watergangen.

Lees meer...