ISO 9001logo-gmp  VCA 2-sterlogo-vkl Logo CO2 ERBO-logo-FC

Doorzaaien-5-2

Aanpak Grasland

29 augustus 2023

Wij adviseren om deze periode van het jaar een beoordeling te maken van de kwaliteit van het grasland om evt nog handleingen uit te voeren voor komend grasseizoen 2024. Kweek, straatgras en onkruiden zijn goed te herkennen in het grasland.

 

Ons advies is om per perceel te beoordelen wat de beste aanpak is. Doorzaaien, vernietigen en opnieuw inzaaien of wellicht een plaats-specifieke onkruidbestrijding.

 • Staan er minder dan 60% goede grassen of meer dan 40% open plekken, dan is het advies is dan om het grasland te vernieuwen. Hiermee bent u volgend jaar verzekerd van een goede ruwvoerproductie.
 • Is het aandeel open plekken groter dan > 15% dan kan er het beste worden doorgezaaid, hierdoor kunnen deze plekken herstellen wanneer er regen valt.
 • Wij kunnen u bijstaan voor een juiste beoordeling van de zode, neem gerust contact op!

Doorzaaien:

Aangezien de verwachting is dat er veel grasland zal moeten worden doorgezaaid heeft De Samenwerking BV geïnvesteerd in een Vredo doorzaaimachine van 5,8m1 breed met dubbele schijven. Alleen dit systeem legt het zaad netjes af in een kleine snede, met een zaai-afstand van 7,5cm, en zorgt voor een snelle kieming en worteling van het graszaad. Tevens kunnen wij hiermee klaver doorzaaien in bestaande zode. De zaaddosering is traploos instelbaar van 2 tot 75 kg per hectare. KWALITEIT, CAPACITEIT en RESULTAAT.

Voor het doorzaaien adviseren wij een mengsel met tetra’s. Het vitale tetraploide gras kiemt vlot en vestigt zich snel tussen de oude grassen.

(Her) Inzaaien;

Het najaar is de beste periode om grasland te vernieuwen. De bodemtemperatuur is vaak hoger en de onkruiddruk is lager tov voorjaar. Aandachtspunt bij graslandvernieuwing is de gesteldheid van de pH. Bekalk tijdig!

De Samenwerking BV werkt met een pneumatische zaai-machine van 3m1 breed opgebouwd op een rotorkopeg om een egaal zaaibed te verkrijgen. Uniek zijn de 64 uitlopen en de dubbele aandrukringen. De grond aangedrukt met een verkruimelrol.

Voor de meest actuele wet– en regelgeving mbt grasland vernietigen verwijzen wij u naar de website van RVO.

Graszaden:

Wij hebben op dit moment nog een ruime voorraad van onze grasmengsels in Elsloo. Alleen gezien de grote vraag naar graszaad kan er een beperkte beschikbaarheid van een aantal grasrassen komen. Wij adviseren u om tijdig uw bestelling te plaatsen 

OPGELET; NITRAAT

De afgelopen periode heeft het gras zeer beperkt gegroeid. Hierdoor zitten er nog veel onbenutte meststoffen in de bodem. Dit kan ervoor zorgen dat er, bij een groeizame periode, een hoog nitraatgehalte in het gras komt. Nitraat wordt door de koe omgezet naar nitriet. Nitriet belemmert de zuurstofopname van het bloed. Niet alleen met weiden maar ook met het voeren van dit gras dient hier opgelet te worden.
 

  

 • DOORZAAI
 • Doorzaaien-1
 • Doorzaaien-2
 • Grasland
 • Graszaden
 • Plant-specifiek-spuiten-2
 • Swincosem-2
 • Swincosem-7

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws loonbedrijf

Mest-3

Mestseizoen 2024

16 februari 2024

Het drijfmestseizoen van 2024 is vandaag van start gegaan op het grasland.

Lees meer...