Volg ons op: 

logo-twitteryoutube-icoon

Mais-vorst-1.2

Vorstschade maïs

20 mei 2020

Afgelopen weken hebben de maïsplanten het zwaar gehad. Wij krijgen veel vragen over de vorstschade in de maïs Dit is te herkennen aan de bruine planten.

 Schade in de mais:

Door de harde wind is er op plekken stuifschade ontstaan. Daarnaast hebben de nachtvorsten tijdens de IJsheiligen ook flinke schade aangebracht.

Status maisplant;
Op een aantal percelen zijn de bovengrondse bladeren afgevroren. De vroegste mais bevond zich ongeveer in het 2 tot 3 bladstadium. ( 3 volledig ontvouwen bladeren; het 1e blaadje vanaf de grond moet je niet meetellen want dit is het kiemblad).

Tot het 4-5 bladstadium kan mais de vorst redelijk verdragen, omdat het groeipunt zicht tot het 4-5 blad onder de grond bevindt.  Als het groeipunt bevroren is moet er mogelijk actie worden ondernomen.

Beoordeel vorstschade;
Kijk na 4-5 dagen na de vorst of er in het hart van het maisplantje groen blad wordt gevormd. AIs dit het geval dan is het groeipunt niet beschadigd en zal het plantje zal zich gaan herstellen met enige vertraging. Ook zal de vorstschade voor het 3-bladstadium geen effect hebben op de kolf en pluimaanleg.

Vertonen de plantjes binnen een week geen groen uitlopende blaadjes in het hart, dan is de kans groot dat de plantjes dood zijn. Bij- en of overzaaien zal bekeken moeten worden.


Meten van de veldopkomst;
> Meet op een aantal willekeurige plaatsen in een perceel 13,3m uit in een  maisrij.
> Tel het aantal planten over deze afstand in de rij.
> Vermenigvuldig het aantal gemeten planten x 1000.

> Pak het gemiddelde aantal planten van de willekeurige tellingen voor een goed beeld van het perceel en een juiste conclusie.

Overzaaien of bijzaaien;
Uit onderzoeken en ervaringen is gebleken dat bij schade ( vraat / vorst ) de plantuitval dusdanig groot moet zijn wil het salderend zijn tov maisopbrengst en kosten.
- Bijzaaien <55.000 planten/ha.
- Overzaaien <20.000 planten/ha.

Kortom als er minder dan de helft van de planten is afgevroren, hoeft er geen actie ondernomen te worden. Gevolg is wel een open gewas met een lagere drogestofopbrengst, maar wel met een hogere voederwaarde.

Samenvattend:

Check uw percelen en tel het aantal planten dat er staat. Bij twijfel neem contact met ons op!

We weten dat een onregelmatig perceel vreemd lijkt, maar uit ervaring is ook bekend dat in veel gevallen de uitval van planten/ niet gekiemde zaden geen problemen geeft en er dus geen actie ondernomen hoeft te worden

Wel is het zo dat wij de onkruidbestrijding in de mais even uitstellen om alle planten weer op krachten te laten komen.  • Mais-vorst-1.2
  • Mais-vorst-1.3
  • Mais-vorst-1.4

 

 

Nieuws loonbedrijf

DSC 0890

Data en regels bemesten en grasland scheuren 2020

23 juli 2020

Onderstaand de geldende regels zoals bij RVO vermeld staan over de uitrijdperioden van meststoffen en
de regelgeving rondom scheuren van grasland.

Lees meer...